Dejavnost‎ > ‎

Informacijske tehnologije

Z uporabo tega spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Infrastruktura – načrtovanje komunikacijskih povezav
Dobre informacijsko-komunikacijske tehnologije so pogoj za uspešno poslovanje in povezovanje z zunanjim svetom. V tem kontekstu običajno razlikujemo notranje/interne povezave in zunanje/eksterne. Pomembne so tako prve kot druge, pogojene pa so z načinom poslovanja in cilji posameznega poslovnega subjekta. Običajno jih v nadaljevanju delimo na opremo pasivne informacijske tehnologije in opremo aktivne informacijske tehnologije.
Pasivna informacijska tehnologija
Pasivna informacijska tehnologija predstavlja pot, po kateri potujejo podatki oziroma informacije. Večinoma so to bakreni vodniki, optični vodniki in brezžična povezava. Predvsem sta v tem kontekstu za nemoteno poslovanje pomembni hitrost in zanesljivost navedenih povezav.
Aktivna informacijska tehnologija
Aktivne informacijske tehnologije predstavljajo naprave, ki omogočajo pripravo podatkov za pošiljanje ter pošiljanje in sprejemanje poslanih podatkov. Obstajajo različni nivoji teh naprav, ki so pogojeni s kvaliteto. Naše podjetje za vaše poslovanje izbere optimalne rešitve.
Sistemska strojna oprema – načrtovanje strežniških vozlišč
V poslovnem svetu so podatki največje bogastvo podjetja. Sistemska strojna oprema mora v ta namen biti dovolj zmogljiva, pravilno dimenzionirana in zaščitena. Pravilno in korektno načrtovana strežniška vozlišča vam omogočajo nemoteno delo in hkrati predstavljajo varno hrambo podatkov. Naše podjetje vam korektno in strokovno izdela plan strežniškega vozlišča/vozlišč in vam opremo tudi dobavi.
Uporabniška strojna oprema – načrtovanje eno- ali večuporabniških pisarn
Dober in optimalno načrtovan računalnik predstavlja kvalitetno orodje vsakega zaposlenega. To velja tudi za ostalo opremo (tiskalniki, čitalniki, projektorji …), ki jih uporabljajo posamezniki ali skupine uporabnikov. Naše podjetje vam korektno in strokovno izdela plan eno- ali večuporabniških pisarn in vam opremo tudi dobavi.
Načrtovanje sistemske programske opreme
Sistemska programska oprema je ključ za uspešno delo in doseganje konkurenčne prednosti. Naše podjetje je specializirano za trženje programske opreme korporacije Microsoft, lahko pa vam ponudimo tudi opremo drugih proizvajalcev. Programsko opremo Microsoft vam lahko ponudimo na dva načina, nakup ali najem licenc, kar pomeni pravico do uporabe licenc.
Načrtovanje uporabniške programske opreme
Načrtovanje uporabniške programske opreme omogoča tako kratkoročno kot tudi dolgoročno pot, ki lahko v veliki meri olajša delo zaposlenih in ljudi v podjetjih, ki se globlje ukvarjajo s to problematiko. Naše podjetje vam na osnovi vaših dejanskih potreb izdela načrt celotnega uporabniškega licenčnega modela in vam opremo tudi dobavi.
Načrtovanje namenske programske opreme
Poleg platform in klasičnih programskih orodij, kot so urejevalniki besedil, preglednic, predstavitev …, poslovni subjekti za vodenje in spremljanje rezultatov svojega poslovanja potrebujejo tudi namensko programsko opremo. Na osnovi temeljite analize trenutnega stanja, optimizacije in rezultatov projekta predloga rešitve, vam naše podjetje svetuje pri odločitvah o nabavi in implementaciji namenskega informacijskega sistema. Na osnovi vaše odločitve izdelamo projektno dokumentacijo s terminskim planom in na vašo željo tudi prevzamemo vodenje projekta.
Svetovanje
Podjetje M-PIS vam lahko na področju informacijskih tehnologij ponuja različne oblike sodelovanja, ki so lahko enkratne narave, lahko so definirane kot pogodbe o svetovanju in sodelovanju na konkretnih projektih ali kot pogodbe o svetovanju trajne narave. Oblike sodelovanja običajno definiramo na osnovi pisnega dokumenta, katerega pripravimo na osnovi predhodnega dogovora z vašim odgovornim sogovornikom.
Izobraževanje
Obvladovanje strojne opreme, sistemske, uporabniške in namenske programske opreme zahteva določene kompetence zaposlenih, ki to opremo uporabljajo. Vsa potrebna znanja vam naše podjetje lahko zagotovi v okviru naše partnerske mreže. Način in obseg izobraževanja običajno definiramo s pogodbo o izobraževanju.