Dejavnost‎ > ‎

Logistika

Z uporabo tega spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Logistika odločanja – priprava odločitvenih modelov
Logistika odločanja je proces izvedbe zaključene celote ustreznih modelov odločanja na osnovi pridobljenih informacij za doseganje delnih ali končnih ciljev posameznih projektov oziroma programov. Njeno uporabno vrednost lahko apliciramo kot kvalitetno orodje za pomoč managerjem, katerih primarna zadolžitev so poslovne odločitve. Pravilne odločitve predstavljajo ključ za doseganje maksimalnih učinkov in dolgoročno konstantno rast. Naše podjetje vam bo na tem segmentu pripravilo različne odločitvene modele, med katerimi boste izbrali najprimernejše za vaše poslovanje.
Standardizacija procesov, sistemov, virov, znanj, kompetenc in pristojnosti
Cilj vsakega poslovnega subjekta je racionalizacija poslovanja oziroma zniževanje stroškov. Standardizacija na različnih področjih je ključ za doseganje višjega nivoja poslovanja in doseganja željenih ciljev oziroma preseganja zastavljenih ciljev.
Obvladovanje in priprava na spremembe v procesu poslovanja
Optimizacija obstoječih procesov in/ali sistemov zahteva spremembe v načinu poslovanja. Spremembe povzroča tudi vedno hitrejši razvoj in vedno nove zahteve končnih uporabnikov, na katere se moramo odzivati. Zaposleni običajno zavračajo spremembe, kar opažamo na vseh nivojih v organizacijah. Naše podjetje vam v tem procesu nudi strokovno pomoč v obliki delavnic in svetovanja.
Formiranje bank znanja
Z opisi delovnih mest poslovni subjekti običajno definiramo zahteve oziroma potrebe določenega delovnega mesta. Z vsako novo zaposlitvijo iščemo kompetentne sodelavce, jih uvajamo v proces dela in na osnovi doseženih rezultatov zaposlimo ali zavrnemo. Takšen proces lahko traja v nedogled ali pa ga lahko skrajšamo na minimum. Ponovno smo pri stroških, kjer vam lahko naše podjetje z določenimi logističnimi metodami odločanja, na osnovi bank znanja prihrani stroške in dragocen čas.
Priprava in optimizacija ekip za teamsko delo
Skupinsko delo zahteva disciplino vsakega posameznika, ki je član skupine, hkrati pa zahteva od vsakega posameznika poznavanje skupnih ciljev, za dosego katerih mora vsak posameznik imeti tudi interes. Spontane in hkrati uspešne oblike teamskega dela so v svetu redke. Skupinsko delo je potrebno voditi, izbrati kompetentne vodje in jim zaupati potrebne pristojnosti. Naše podjetje vam pri tem ponuja pomoč v obliki delavnic in svetovanja.
Svetovanje
Podjetje M-PIS vam lahko na področju logistike ponuja različne oblike sodelovanja, ki so lahko enkratne narave, lahko so definirane kot pogodbe o svetovanju in sodelovanju na konkretnih projektih ali kot pogodbe o svetovanju trajne narave. Oblike sodelovanja običajno definiramo na osnovi pisnega dokumenta, katerega pripravimo na osnovi predhodnega dogovora z vašim odgovornim sogovornikom.
Izobraževanje
Logistika je v Sloveniji precej sveža panoga. Do sedaj smo jo vsi deloma uporabljali na vseh posameznih področjih, le da je nismo znali združiti v celoto. Podjetje M-PIS vam v svoji ponudbi omogoča postavitev logistične strategije na vseh področjih od pretoka informacij, do organizacije proizvodnje, skladiščnega poslovanja, transporta in ostalih logističnih dejavnosti. Način in obseg izobraževanja običajno definiramo s pogodbo o izobraževanju.