Dejavnost‎ > ‎

Management

Z uporabo tega spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.

Izdelava analiz procesov in sistemov (posnetek trenutnega stanja)
Izdelava analize trenutnega stanja je osnova za vse nadaljnje aktivnosti. Pomeni izhodiščno točko, na osnovi katere lahko v naslednjih korakih izvedemo optimizacijo procesov in/ali sistemov ter projektiramo predlog rešitve.
Optimizacija in povezava procesov ter sistemov
Optimizacijo procesov in/ali sistemov izvedemo na osnovi ugotovljenega stanja procesov/sistemov poslovnega subjekta. V tej fazi je pomembno sodelovanje vseh udeleženih strani, saj lahko le tako dosežemo pozitivne učinke.
Projektiranje rešitev
Projektiranje rešitev je proces, v katerem postavimo proces/sistem v novo stanje. V tem procesu morajo sodelovati vsi, ki so kakor koli udeleženi v projektu prenove predhodnega stanja. V tej fazi se postavijo tudi enotni standardi, ki bodo predstavljali okvir bodočega poslovanja.
Merjenje uspešnosti poslovanja
V praksi lahko zasledimo, da noben način poslovanja ni idealen, čeprav je to naša težnja. Želje po doseganju boljšega izkoristka procesov, in posledično celotnega sistema, lahko izboljšamo le na osnovi merjenja učinkovitosti aktivnosti in porabe virov v procesih/sistemih obstoječega stanja, ugotovljene pomanjkljivosti pa odpravimo z ustreznimi korekcijami.
Načrtovanje virtualnih organizacij
Virtualne organizacije so v zadnjem času, na osnovi boljših komunikacijskih povezav, vzbudile več zanimanja. Potencial takšnih povezav predstavlja neslutene možnosti in odpira vrata v svet tudi manjšim in srednje velikim poslovnim subjektom. Dobra priprava takšnih organizacij poslovnim subjektom prihrani čas in sredstva, predvsem pa omogoča hitrejši pretok znanja in omogoča dostop do dodatnih ali manjkajočih virov.
Načrtovanje tehnoloških mrež
Razvoj tehnologije poteka vedno hitreje, kar pomeni, da prihajajo na dan nove rešitve na različnih področjih praktično dnevno. Vsako podjetje ne more slediti vsem novostim, predvsem pa vsako podjetje ne more proizvajati vsega, kar v končni fazi ponuja trgu. Povezovanje v tehnološke mreže rešuje mnoge dileme, povezuje konkurenco in krepi konkurenčno prednost tako posameznega poslovnega subjekta, kot tudi celotne tehnološke mreže.
Svetovanje
Podjetje M-PIS vam lahko na področju managementa ponudi različne oblike sodelovanja, ki so lahko enkratne ali trajne narave. Oblike sodelovanja običajno definiramo na osnovi pisnega dokumenta, katerega pripravimo na osnovi predhodnega dogovora z vašim odgovornim sogovornikom.
Izobraževanje
Doseganje ciljev v dogovorjenih in zastavljenih terminskih planih zahteva teamsko delo. Hkrati je potrebno razumevanje problema postaviti na isti imenovalec. Tako skrajšamo čas, ki je potreben za izvedbo konkretnega projekta, znižamo stroške in okrepimo poznavanje problema, ki ga rešujemo. V ta namen organiziramo delavnice, ki se običajno odvijajo na lokaciji poslovnega subjekta, na katerem se odvija projekt, ali na ustrezni zunanji lokaciji.